Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 400
Điểm GP 20
Điểm SP 499

Người theo dõi (114)

Đang theo dõi (103)

Linh Phương
Dark Goddess
Hoàng Anh Thư

Dòng thời gian