Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 671
Điểm GP 2
Điểm SP 332

Người theo dõi (241)

Đang theo dõi (571)

Bảo Duy
Chu Diệu Linh
Linnguhoc