Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 315
Điểm GP 10
Điểm SP 210

Người theo dõi (21)

b. ong bong
ezaaze123
Jeon Jungkook
Bae Suzy

Đang theo dõi (5)

Sách Giáo Khoa
Akai Haruma
Trúc Giang
Hà Đức Thọ