Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 945
Điểm GP 140
Điểm SP 837

Người theo dõi (146)

Đang theo dõi (8)

Edogawa Conan
Tenten
Đỗ thị Thuỷ
Edogawa Conan