Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 311
Số lượng câu trả lời 95
Điểm GP 3
Điểm SP 20

Người theo dõi (25)

Lê Cẩm Tú
Tojimomi Ngoc
Van Han
Tendou Kazuto
Trần Mạnh Hòa

Đang theo dõi (28)

Dòng thời gian