Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 867
Điểm GP 1
Điểm SP 19

Người theo dõi (2)

Sói cô đơn
Shiratori Hime

Đang theo dõi (8)

Shiratori Hime
Sói cô đơn
Đỗ Quyên
Yeutoanhoc
hnamyuh