Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 154
Điểm GP 14
Điểm SP 139

Người theo dõi (30)

lê huân
vo tran tan thinh
Lê Khôi Nguyên

Đang theo dõi (27)

BK13
Vũ Như Quỳnh
Chippy Linh
Pham Thi Linh

Dòng thời gian