Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 80
Số lượng câu trả lời 641
Điểm GP 149
Điểm SP 717

Người theo dõi (208)

Minz Ank
๖ۣۜGió
Hide on bush

Đang theo dõi (107)

๖ۣۜGió
Isa Lana
Diệp Ẩn
Netflix
melchan123