Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 234
Điểm GP 7
Điểm SP 179

Người theo dõi (13)

lạc lạc
Sunny
ngọc hân
duy Chu

Đang theo dõi (4)

lạc lạc
Minh Hồng
Bùi Thế Nghị
Akai Haruma