Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 351
Điểm GP 3
Điểm SP 302

Người theo dõi (14)

Minh
Good boy
Noob_doge
Chi Nguyenphanbao

Đang theo dõi (3)

Karik-Linh
Đỗ Quyên
châu anh