Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 312
Điểm GP 50
Điểm SP 25

Người theo dõi (25)

trần kim liên
VN HAPPY
hồng ân cute
Tiểu Long Nữ

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian