Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2402
Điểm GP 575
Điểm SP 2349

Người theo dõi (171)

HA VŨ
Tho Nguyễn Văn
Hallo
Jikyung Jung

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Dzịt Thôi bạn ơi, sợ các em bảo anh chị cấp 3 còn làm mấy bài lớp 9. Tính nhường các bạn nhưng thấy chưa ai trả lời nên đóng góp lời giải vui vui thôi...

Câu trả lời:

NV19 Nếu x=1/4 thì VT bằng 13/4 bạn nhé.