Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 178
Điểm GP 60
Điểm SP 302

Người theo dõi (7)

tram nguyen
bbiNhi
Hakimiru Mesuki

Đang theo dõi (9)

bbiNhi
Gia Linh
#Blue Sky
Ngô Hải Nam