Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (4)

Dzịt
POP POP
minh nguyet
Đức Minh