Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 218
Điểm GP 54
Điểm SP 188

Người theo dõi (11)

Li Syaoran
kanata chikawa
Shiratori Hime
Bánh Quy
Ẩn danh

Đang theo dõi (11)

Li Syaoran
Thanh Lam
GDucky
MinhLe
trương khoa