Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 916
Điểm GP 88
Điểm SP 866

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (8)