Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1114
Điểm GP 110
Điểm SP 1027

Người theo dõi (22)

Huy Jenify
Phong Trịnh
-Eryy...-
Việt Lê

Đang theo dõi (7)