Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 1188
Điểm GP 30
Điểm SP 983

Người theo dõi (25)

Đang theo dõi (8)

NguyetThienn
Kudo Shinichi
Vũ Quang Huy
Tram Anh Nguyen
Đỗ Quyên