Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (7)

the ocean
ARMY ko tên
Kiet Vo

Đang theo dõi (24)

Netflix
Na Cà Rốt
Bao thi
bui thi quynh chi

Dòng thời gian