Tri ân BTC cuộc thi Vật lí và Sinh học Hè 2022

Ban quản trị Hoc24 gửi phần quả tri ân BTC cuộc thi Vật lí và Sinh học hè 2022 theo danh sách kèm theo bên dưới.

Cảm ơn các em đã tạo ra các sự kiện hấp dẫn trong dịp hè 2022 trên cộng đồng hoc24

 

PHYSICS CONTEST
Vai tròTên nickLink nickPhần quà tri ânNội dung tặng coin, GP
Trưởng BTCDzịthttps://hoc24.vn/vip/329743187541470 coin + 50GP
Quà tặng tri ân BTC cuộc thi Physics Contest
BTC
missing you =https://hoc24.vn/vip/adg123333320 coin + 15 GP
nguyen thi vanghttps://hoc24.vn/vip/21648461335020 coin + 15 GP
Trịnh Longhttps://hoc24.vn/vip/29905569778320 coin + 15GP
     
 BIOTEST
 Tên nickLink nickPhần quà tri ânNội dung tặng coin , GP
 Trịnh Longhttps://hoc24.vn/vip/29905569778370 coin + 30 GP
Qùa tặng tri ân BTC cuộc thi Biotest
 Lãnh Hànhttps://hoc24.vn/vip/63885974938550 coin + 20 GP
    
   

 

Khách