Hỏi đáp môn Tiếng anh

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1, Despite the silly story, many people enjoyed the film (although)

...............................................................................................................................................

2, Although the ticket price was high, many people went to see that film. (However)

...............................................................................................................................................

3, He performs very well, although he is young (Despite)

...............................................................................................................................................

4, It was a comedy, but I didn’t find it funny at all. (In spite of)

...............................................................................................................................................

1, The film was so boring. However, Jack saw it from beginning to end. (but)

...............................................................................................................................................

2, In spite of having a happy ending, the film begins with a terrible disaster.(although)

...............................................................................................................................................

3, Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it. (Despite)

...............................................................................................................................................

4, He is young, but he performs very well. (In spite of)

...............................................................................................................................................

Được cập nhật 2 giờ trước (19:33) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.