Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 158
Điểm GP 9
Điểm SP 370

Người theo dõi (108)

Đang theo dõi (260)