Bài 26. Sự bay hơi và ngưng tụ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Sự bay hơi

1. Hiện tượng

Sau cơn mưa, đường phố thường bị ướt và có những vũng nước. Tuy nhiên sau một thời gian thì nước không còn và đường phố lại tạnh ráo.

sự bay hơi

Một chai dầu gió đậy nút kín, dầu trong chai rất lâu cạn. Nếu mở nút quên không đóng và để vài hôm, dầu trong chai cạn hẳn.

➙ Nước trên mặt đường và dầu trong chai bị cạn dần.

@92309@

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi nhanh hay chậm của chất lỏng

Trong đời sống, có nhiều hiện tượng giúp ta nhận biết sự bay hơi nhanh hay chậm (tốc độ bay hơi) của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào.

❓ Quan sát hiện tượng phơi quần áo được mô tả ở các hình dưới đây và nhận xét.

@92311@@92312@@92313@

Như vậy, tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, và diện tích mặt thoáng. 

Chất lỏng bay hơi càng nhiều (tốc độ bay hơi càng lớn) khi:

  • nhiệt độ càng cao
  • gió càng mạnh
  • diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn

3. Thí nghiệm kiểm tra

Ta thực hiện thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào diện tích mặt thoáng chất lỏng.

Dụng cụ: 

  • một ống thủy tinh cao nhưng có miệng ống nhỏ
  • một khay thủy tinh thấp và có miệng rộng
  • một bình kín đựng cồn

Các dụng cụ trên đều có cùng nhiệt độ và đặt tại nơi không có gió.

Tiến hành thí nghiệm: đổ vào ống và khay thủy tinh một lượng cồn có thể tích như nhau. Quan sát xem cồn ở nơi nào bay hơi nhiều hơn.

❓ Dự đoán kết quả thí nghiệm.

@92314@

Tương tự, ta có thể thực hiện các thí nghiệm kiểm tra và khẳng định tốc độ bay hơi cũng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió.

4. Vận dụng

Để làm muối, người ta hay cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi còn muối đọng lại trên ruộng. Vào những ngày nắng, gió to thì muối sẽ nhanh được thu hoạch hơn do tốc độ bay hơi của nước biển lớn hơn.

Khi trên sàn nhà có một vũng đọng nước, chúng sẽ lâu khô. Nhưng nếu quét hoặc lau cho vũng nước lan rộng ra khắp mặt sàn thì nước sẽ mau khô hơn, do diện tích mặt thoáng chất lỏng lớn hơn sẽ đẩy nhanh tốc độ bay hơi của nước.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN