Bài 28. Sự sôi

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Thí nghiệm về sự sôi

1. Tiến hành thí nghiệm

Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước (cốc thủy tinh chịu nhiệt), đèn dầu, giá đỡ.

Bố trí thí nghiệm: như hình dưới đây.

Tiến hành thí nghiệm

  • Dùng đèn cồn để đun nước. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian, các hiện tượng xảy ra trong lòng khối nước, trên mặt nước và ghi lại kết quả vào bảng như sau.

  • Khi nhiệt độ của nước đạt tới 40oC thì cứ mỗi phút ghi lại nhiệt độ của nước vào bảng.
  • Sau khi nước sôi được khoảng 3 phút thì dừng thí nghiệm và tắt đèn.
  • Quan sát xem phút thứ bao nhiêu thì xuất hiện các hiện tượng được nêu dưới đây.

  • Ghi các hiện tượng xảy ra vào bảng theo dõi tương ứng với thời gian xảy ra các hiện tượng đó.

2. Vẽ đường biểu diễn

Vẽ trên giấy kẻ ô đường biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian.

  • Trục nằm ngang là trục thời gian, ghi các giá trị thời gian theo phút, mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.
  • Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, ghi các giá trị theo oC, mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 2oC.
  • Gốc của trục thời gian là phút 0, gốc của trục nhiệt độ là 40oC.

Đường biểu diễn có dạng như sau.

sự sôi

@92351@@92352@

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN