Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 213
Số lượng câu trả lời 57
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (9)

19
19
Linh Nguyễn
Kayoko