Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 1
Điểm SP 7

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (3)

Akai Haruma
Lightning Farron
Điệp Đỗ