Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1236
Điểm GP 0
Điểm SP 1163

Người theo dõi (26)

Chibi Nguyễn
Lê Văn Bảo
Quỳnh Anh
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (78)

Phamm Ngocc Maii
kethattinhtrongmua
Vũ Ngọc Diệp
Mỹ Duyên
Huệ Phạm