Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 1112
Điểm GP 23
Điểm SP 768

Người theo dõi (51)

Đang theo dõi (49)

lê huân
HISINOMA KINIMADO
Trúc Giang
Thunder Gaming

Dòng thời gian