Hoàng Đình Bảo

Hoàng Đình Bảo

  • Số câu hỏi 16
  • Số câu trả lời 229
  • Điểm thành tích 29GP 250SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Liên kết