Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Vẫn là 100kg

Bình luận (0)
Ngỗng Biết Gáy
Ngỗng Biết Gáy 13 tháng 1 lúc 11:03

Hỏi gì kì thế :vv

100kg

Bình luận (0)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 13 tháng 1 lúc 11:25

?

Phải là tính trọng lực mới đúng, chứ sao lại là trọng lượng ?

Vậy m = 100kg                    P = 1000N

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 7 tháng 1 lúc 20:37

khó

Bình luận (0)
uchiha itachi
uchiha itachi 7 tháng 1 lúc 20:42

100000000 lít

Bình luận (0)

B.45 kg

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan 3 tháng 1 lúc 18:32

BBBBBBBB

Bình luận (0)
halinh
halinh 3 tháng 1 lúc 18:33

b

Bình luận (0)

Vì sao quả bóng  nằm yên trên mặt đất:

A. Vì có lực tác dụng nên quả bóng

➙Chọn B. Vì có lực hút của trái đất vào quả bóng

C. Vì quả bóng ko hút trái đất

D. Vì quả bóng chịu tác dụng của hai lực cân bằng

Bình luận (3)
Phạm Đoàn Ngọc Triết
Phạm Đoàn Ngọc Triết 3 tháng 1 lúc 19:36

D. Vì quả bóng chịu tác dụng của hai lực cân bằng

(lực hút trái đất và lực nâng của mặt đất)  
Bình luận (0)
Dương Thị Phương Hoa
Dương Thị Phương Hoa 2 tháng 1 lúc 15:47

trái đất có lực hút gọi là trọng lực để hút mọi vật vào tđ . cường độ của trọng lực là trọng lượng

 

Bình luận (0)
Trần Nguyên Đức
Trần Nguyên Đức 1 tháng 1 lúc 14:24

a) - Trọng lượng của vật là :

\(P=10m=10.78=780(N)\)

b) - Khối lượng riêng chất làm vật là :

\(D=\dfrac{m}V=\dfrac{78}{0,03}=2600(kg/m^3)\)

c) - Trọng lượng riêng chất làm vật là :

\(d=10D=10.2600=26000(N/m^3)\)

d) - Muốn kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần dùng lực ít nhất bằng trọng lượng vật hay \(780N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 1 tháng 1 lúc 10:52

- Lò xo chịu tác dụng của 2 lực là lực đàn hồi và trọng lực .

- Do lực đàn hồi đã cân bằng với trọng lực .

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 9:00

Khối lượng của cái bàn là: 2,5 yến = 25 kg

Trọng lượng của nó là:

\(P=10m=10.25=250\) (N)

Bình luận (0)

Trọng lượng được định nghĩa là giá trị của trọng lực tác dụng lên vật, khái quát hóa về công thức toán học là w = m x g hay w = mg. Vì trọng lượng chính là một lực, do đó các nhà khoa học còn viết công thức này theo cách khác là F = mg. F = kí hiệu trọng lượng, đo bằng Newton, N.

Bình luận (0)
Đặng Trúc My
Đặng Trúc My 29 tháng 12 2020 lúc 18:08

P=m.g

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN