Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:27

Thông tin từ văn bản trên giúp bản thân em nhận ra rằng môi trường hiện tại đang gặp nguy hiểm, bản thân em cùng mọi người xung quanh phải đoàn kết với nhau, cùng nhau hành động. Đối với em, hành động đơn giản nhất mà chúng ta có thể cùng nhau làm là tắt điện nước khi không sử dụng (ra khỏi phòng học, rửa xong tau,…).

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:27

- Văn bản trên sử dụng những phương tiện để cung cấp thông tin cho người đọc: Hình ảnh, câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn. Hơn nữa, các sự kiện được sắp xếp treo trật tự thời gian.

- Việc kết hợp các phương tiện đó giúp việc cung cấp thông tin đầy đủ, thu hút, người đọc tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung mà văn bản muốn truyền đạt.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:27

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian:

- Năm 2004: Tổ chức Bảo tổn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền.

- Năm 2005: Tổ chức Bảo tổn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng dự án lớn tên “Tiếng tắt lớn”

- Năm 2006: “Giờ Trái Đất” ra đời.

- 31-3-2007: Lễ khai mạc Giờ Trái Đất tại Xít-ni kéo dài một tiếng đồng hồ.

- 29-3-2008: Chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn.

- Năm 2009: Chiến dịch Giờ Trái Đất thu hút hàng trăm triệu người.

- Cuối năm 2009: Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc với sự tham gia của 192 nước, trong đó có Việt Nam.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:26

- Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện hình thành Chiến dịch Giờ Trái Đất.

- Bố cục của văn bản:

+ Phần 1: Ý tưởng hình thành

+ Phần 2: Sự ra đời của Chiến dịch và mức độ ảnh hưởng.

+ Phần 3: Sự phát triển, hưởng ứng của mọi người trên thế giới.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:26

Thông tin chính của phần 3 là sự phát triển, hưởng ứng của các quốc gia trong việc nhận thức biến đổi khí hậu.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:25

Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản nhằm để nhắc nhở mọi người rằng ý nghĩa của chiến dịch không chỉ dừng lại 1 tiếng tắt đèn mà chính là sự đoàn kết của mọi người trong việc bảo vệ trái đất, tránh biến đổi khí hậu.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:25

Thông tin mà bức ảnh cung cấp thêm cho bài viết: Logo của chương trình Giờ Trái Đất được xây dựng từ nền bản đồ địa cầu, cắt bởi số 60 là con số phút kêu gọi tắt điện. Hiện nay logo của Giờ Trái Đất được thêm dấu "+" sau số 60 với ý nghĩa Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở 60 phút mà còn hơn thế nữa.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:25

Các số liệu được đưa vào bài viết:

Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc… sự tham gia của 2,2 triệu dân và 2100 doanh nghiệp tại đây…

Vào ngày 29-3-2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.

Một năm sau đó… sự tham gia cảu hàng trăm triệu người. Hơn 4000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới…

Cuối năm 2009… sự tham gia của 192 nước…

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:25

Một số câu có vị ngữ được mở rộng:

Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam… trước biến đổi khí hậu.

Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn… hoạt động tuyên truyền.

Tên gọi Giờ Trái Đất… tính bền vững, lâu dài hơn.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
POP POP
4 tháng 2 lúc 22:24

Các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2:

- Năm 2005: Tổ chức Bảo tổn Thiên nhiên Quốc tế Ô-xtrây-li-a và Công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni xây dựng dự án lớn tên “Tiếng tắt lớn”

- Năm 2006: “Giờ Trái Đất” ra đời.

- 31-3-2007: Lễ khai mạc Giờ Trái Đất tại Xít-ni kéo dài một tiếng đồng hồ.

- 29-3-2008: Chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn.

- Năm 2009: Chiến dịch Giờ Trái Đất thu hút hàng trăm triệu người.

Bình luận (0)