Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung

- Theo baodautu.vn.

- Bố cục: như trong sách.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Khởi phát của Giờ Trái Đất

@253429@

- 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền nên đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney.

- Cơ sở: Chiến dịch dựa trên hi vọng mỗi cá nhân có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất.

2. Sự ra đời và phát triển của Giờ Trái Đất

* Ra đời

@253504@

- 2005, dự án có tên "Tiếng tắt lớn" ra đời.

- 2006, đặt tên lại là "Giờ Trái Đất". 

+ Nội dung chiến dịch: Kêu gọi mọi người tắt điện một tiếng đồng hồ tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

+ Chiến dịch mở rộng mục tiêu sang mục tiêu có tinh thần bền vững, lâu dài hơn.

+ Được sự ủng hộ nhiệt tình của Thị trưởng Sydney.

- 30-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Sydney.

* Phát triển

- Thu hút sự chú ý của thế giới, các nước bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những năm sau đó.

- 29-3-2008, tổ chức ở 371 thành phố, thuộc hơn 35 quốc gia, hơn 50 triệu người.

- 2009, sự tham gia của hơn 4000 thành phố, thuộc 88 quốc gia.

→ Giờ Trái Đất giúp mọi người trên thế giới đoàn kết, thể hiện hành động trong suốt 1 năm để bảo vệ hành tinh.

3. Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu

- Cuối 2009, trong Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc (sự tham gia 192 quốc gia) tại Đan Mạch, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao.

@253572@

- Từ 2009, Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất.

III. Tổng kết

1. Nội dung

Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về nguyên nhân, sự hình thành và phát triển của chiến dịch này.

2. Nghệ thuật

Kết hợp văn bản truyền thống với hình ảnh, trich dẫn.

IV. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

1. Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện: sự ra đời của Giờ Trái Đất.

- Bố cục 3 phần như trong sách.

2. Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

- Các thông tin được sắp xếp theo trình tự thời gian.

* Các thông tin:

- 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền nên đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney.

- 2005, dự án có tên "Tiếng tắt lớn" ra đời.

- 2006, đặt tên lại là "Giờ Trái Đất". 

- 30-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Sydney.

- 29-3-2008, tổ chức ở 371 thành phố, thuộc hơn 35 quốc gia, hơn 50 triệu người.

- 2009, sự tham gia của hơn 4000 thành phố, thuộc 88 quốc gia.

- Cuối 2009, trong Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc (sự tham gia 192 quốc gia) tại Đan Mạch, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao.

- Từ 2009, Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất.

3. Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

- Văn bản trên sử dụng: thông tin bằng từ ngữ, trích dẫn, hình ảnh,... để cung cấp thông tin.

- Việc kết hợp đó khiến cho người đọc có thể tiếp nhận thông tin đầy đủ và không nhàm chán.

4. Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.

- Thông tin từ văn bản trên cho em thấy tầm quan trọng của Giờ Trái Đất nói riêng hay hành động của mọi người để bảo vệ hành tinh nói chung.

- Một việc em có thể làm để thể hiện ý nghĩa đó là: Tiết kiệm điện.