Thành phần hóa học của tế bào - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1

Đánh dấu axit amin bằng đồng vị phóng xạ sau đó theo dõi sự di truyền của dấu phóng xạ lúc đầu người ta thấy dấu phóng xạ xuất hiện trên mạng lưới nội chất hạt tiếp theo dấu phóng xạ có thể xuất hiện ở những cấu trúc nào của tế bào cho biết chức năng của các cấu trúc đó

Câu 2

Một tế bào lưỡng bội ở người có hàm lượng ADN đặc trưng là 6,6pg ( 1pg = 10-12g ) đang đang nguyên phân một số đợt liên tiếp đang nguyên phân một số đợt liên tiếp đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra đang nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra 204,6 Đan Nguyên phân một số đợt liên tiếp và lấy nguyên liệu từ môi trường tạo ra 204,6pg ADN

Xác định số tế bào mới được tạo thành và tổng số nhiễm sắc thể có trong tất cả các tế bào đó biết rằng hàm lượng ADN nói trên nằm trong nhân tế bào và các tế bào ở thế hệ cuối cùng đang ở pha G2

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.