Ôn tập học kỳ II

lê thị thanh hằng 23

viết pthh minh họa cho mỗi trường hợp

c)hợp chất +khí oxi---->các oxit


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN