huynhnhu
15 tháng 7 2017 lúc 22:34

ta co:a,b=60;a=12

60:12=5

vay b=5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN