Violympic toán 9

Curry

Tìm các giá trị của m để pt: \(\left(m-1\right)^2-\left(m-5\right)x+m-1=0\) có 2 nghiệm phân biệt lớn hơn 1


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN