Ôn tập: Phân thức đại số

hương nèkk

Bài 1 Giải phương trình :

a, 3-4x (25 - 2x) = 8x^2 +x- 300

b, 1/2x -3 -3/ x(2x - 3) = 5/x

Bài 2: Một ô tô đi từ A đến B mất 2h30 phút .Nếu nó đi với vận tốc nhỏ hơn 10km/h thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là 50 phút .Tính quãng đường

Giúp tớ vs ạ đang cần gấppp


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN