Bài 30 : Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Trần Liên

Câu 1: Tôn giáo ở hầu hết các nước Mi-a-ma, Thái Lan,Lào,Campuchia là:

A. Hồi giáo

B. Ấn độ giáo

C. Phật giáo

D. Thiên chúa giáo

Thảo Phương
Thiếu tướng -
28 tháng 2 2020 lúc 21:05

Câu 1: Tôn giáo ở hầu hết các nước Mi-a-ma, Thái Lan,Lào,Campuchia là:

A. Hồi giáo

B. Ấn độ giáo

C. Phật giáo

D. Thiên chúa giáo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN