Bài 25. Động năng

Nga Mai

1 vật có khối lượng m=4kg và động năng 18J. Khi đó vận tốc của vật là

Netflix
9 tháng 2 2020 lúc 16:41

Ta có công thức tính động năng : Wđ = \(\frac{1}{2}\)mv2 (1)

Thay m = 4, Wđ = 18 vào (1) ⇒ Vận tốc của vật là: v = 3 (m/s)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN