Xiumin Hey Manan
17 tháng 3 2017 lúc 20:37

              Chiều cao là : 33,6 x 2 : 5,6 = 12 ( m )

               Tg 2 đáy là : 316,8 x 2 : 12 = 52,8 ( m )

             Đáy lớn là : ( 52,8 + 13,5 ) : 2 = 33,15 ( m )

              Đáy bé là : 33,15 - 13,5 = 16,95 ( m ) 

Đ/s:............

tk tui cái coi mấy bn........T_T

Bình luận (0)
Phạm Tiến Dũng
17 tháng 3 2017 lúc 20:36

Chieu cao hinh thang la :

                 33,6 : 5,6 =6 (m)

Tong 2 day la :

                  316,8 x 2 :6 = 105,6(m)

Day be la:

                  (105,6-13,5) : 2 =46,05(m)

Đay lon la:

                   46,05+ 13,5 =59,55(m)

                                      Đ/ S : 46,05m va 59,55m

  k cho minh ne

Bình luận (0)
Bùi Thế Hào
17 tháng 3 2017 lúc 20:39

5,6.h=2.33.6

=> h=67,2:5,6=12m

Diện tích hình thang là: (b+13,5+b).12=316,8

2b=26,4-13,5=12,9

=>đáy nhỏ là: b=12,9:2=6,45m

Đáy lớn là: 6,45+13,5=19,95m

Bình luận (0)
minion
17 tháng 3 2017 lúc 20:41

chiều cao là : 33.6 x 2 :5.6 =12

tổng độ dài 2 cạnh đáy là : 316.8x2:12=52.8

đáy lớn là:[52.3+13.5]:2=33.15

đáy bé là : 52.8-33.15=19.65

Bình luận (0)
Lê Vân Anh
18 tháng 3 2017 lúc 8:43

cảm ơn mọi người nhiều nha! thank you. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN