Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 3569
Điểm GP 5
Điểm SP 3170

Người theo dõi (75)

Nezuko
Vu Ba Minh Hoang
Monz cute~~
pé chanh

Đang theo dõi (1)

Nezuko