Phạm Thị Phương Thảo
14 tháng 3 2017 lúc 15:56

= 141 nhé

Bình luận (0)
Lăng Phương Thục Anh
14 tháng 3 2017 lúc 15:57

141 đó bạn!

Bình luận (0)
người ẩn danh
14 tháng 3 2017 lúc 15:59

1 + 2 x 3 + 4 x 5 + 6 x 7 + 8 x 9 

= 1 + 6 + 20 + 42 + 72

= 7 + 20 + 42 + 72

= 27 + 42 + 72

= 69 + 72

= 141

Bình luận (0)
dophuonganh
14 tháng 3 2017 lúc 15:59

=141 do

Bình luận (0)
phan văn đức
14 tháng 3 2017 lúc 16:03

1 + 2 x 3 + 4 x 5 + 6 x 7 + 8 x 9 

= 1 + 6 + 20 + 42 + 72 

= 7 +134

= 141 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Nhuyên
14 tháng 3 2017 lúc 16:03

1 +  2 x 3 + 4 x 5 + 6 x 7 + 8 x 9 =141

Bình luận (0)
Cô gái nóng bỏng
14 tháng 3 2017 lúc 16:11

1+2*3+4*5+6*7+8*9=141

đúng thì k cho mình nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN