Review 4 (Units 10- 11- 12)

Hồ Nguyễn Kiều Trinh

Giúp mk với nha

Chọn từ không cùng nhóm

A. nice B. miss C. pretty D. different

Ai trả lời sớm mk sẽ tick

EDG
EDG 18 tháng 6 2019 lúc 15:49

B nha bạn

Học giỏi

Bình luận (0)
kayuha
kayuha 18 tháng 6 2019 lúc 15:56

Đáp án là B nha

Bình luận (0)
nguyễn thị thiên thiên
nguyễn thị thiên thiên 18 tháng 6 2019 lúc 17:45

this is b

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 18 tháng 6 2019 lúc 18:07

Chọn từ không cùng nhóm

A. nice B. miss C. pretty D. different

Bạn nhớ tick cho mình nhé.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Hưng
Nguyễn Kim Hưng 18 tháng 6 2019 lúc 21:23

A. nice (tính từ)

B. miss (động từ)

C. pretty (tính từ)

D. different (tính từ)

=>Chọn B

Bình luận (2)
Nguyễn Phúc Bình
Nguyễn Phúc Bình 25 tháng 6 2019 lúc 20:24

B.miss

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN