Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 767
Điểm GP 21
Điểm SP 418

Người theo dõi (49)

Đang theo dõi (19)

Đặng Quốc Huy
phamhongson
Ngọc Hnue
Khanh Tay Mon

Dòng thời gian