Hướng dẫn soạn bài Đi bộ ngao du - trích

quynh nhu nguyen

a/ Hãy viết khoảng 3-4 câu khái quát nội dung chính của đoạn trích.

b/Nhận xét về tác dụng của các yếu tố biểu cảm trong câu [ 4] của đoạn trích.\

Khanh Tay Mon
13 tháng 5 2019 lúc 14:18

Doan trich muon cho ta biet nhung viec chung ta nen lam :neu cao tinh than canh giac ,cham lo hoc tap binh thu ,tap duoc cung ten de thuc hien muc tieu quyet chien ,quyet thang vs ke thu xam luoc thi thai ap moi vung ben ,gia quyen moi em va duoc luu danh vao su sach

b, Nhờ có các yếu tố miêu tả mà biểu cảm giúp cho việc trình bày luận cứ được cụ thể, sinh động, do đó có tính thuyết phục mạnh mẽ hơn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN