Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Lê Thanh Nhàn

Trong những nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến các tệ nạn xã hội:

A. Không làm chủ bản thân

B. Gia đình có bố mẹ bất hòa

C. Nghe theo lời bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo

D. Gia đình nuông chiều, quản lí con không tốt

Chọn câu trả lời đúng nhất

Bùi Thị Tính
Bùi Thị Tính 27 tháng 3 2019 lúc 20:13

Chọn D

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 3 2019 lúc 21:46

Trong những nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến các tệ nạn xã hội:

A. Không làm chủ bản thân

B. Gia đình có bố mẹ bất hòa

C. Nghe theo lời bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo

D. Gia đình nuông chiều, quản lí con không tốt

Bình luận (0)
Lê Cung ngọc Anh
Lê Cung ngọc Anh 15 tháng 4 2019 lúc 10:25

D

Bình luận (0)
Chu Thị Cẩm Anh
Chu Thị Cẩm Anh 28 tháng 3 2019 lúc 10:26

ý a. không làm chủ bản thân là chính xác nhất. Vì trong 4 ý a,b,c,d duy chỉ có ý a là nguyên nhân chủ quan, còn tất cả những ý còn lại là nguyên nhân khách quan. Khi xem xét các nguyên nhân để tìm ra biện pháp khắc phục cần phải xem xét trên những nguyên nhân chủ quan trước. Do đó, việc không làm chủ bản thân là nguyên nhân chủ yếu, cơ bản nhất dẫn đến các tệ nạn xã hội.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...