Bài 8. Nhiễm sắc thể

Tiểu Mumi

Tại sao nói bộ NST của mỗi loài có tính chất đặc trưng ổn định? ơ chế đảm bảo cho các tính chất đó

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 14 tháng 3 2019 lúc 20:57

Bộ NST có tính chất đặc trưng ổn định cho mỗi loại:

- Bộ NST là số lượng các NST trong nhân của một tế bào trừ giao tử, có cấu trúc, hình dạng, kích thước, số lượng đặc trưng cho loài. Không loài nào có bộ NST giống loài nào.

- Bộ NST của một loài luôn ổn định về các tính chất kể trên (trừ tế bào giao tử) và trừ trường hợp đột biến NST

Cơ chế đảm bảo sự đặc trưng và ổn định của bộ NST:

- Bộ NST luôn được duy trì ổn định qua các quá trình giảm phân (hình thành giao tử) thu tinh (kết hợp giao tử để hoàn thiện bộ NST) và nguyên phân ( sự nhân lên của hợp tử)

- Sự đặc trưng của bộ NST được duy trì bởi cơ thể mới chỉ được hình thành qua thụ tinh khi kết hợp hai giao tử của cùng loại ( có nghĩa là không thể có duy truyền chéo loài - trên lý thuyết, tức là sẽ không thể có Người nhện )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...