Bài 21. Điện từ trường

Phạm Văn Hải

Một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cụm gồm hai điện trở R1=3; R2=12. Ro được điều chỉnh sao cho khi R1 và R2 mắc nối tiếp hay song song thì thì nhiệt lượng do chúng tỏa ra trong mỗi dây dẫn vẫn giữu nguyên giá trị P. Tính U và R0 biets P=15W.


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN