Ôn tập ngữ văn lớp 7

Quỳnh Phương

1) Tìm các từ láy mà các tiếng có chứa âm đầu theo sự kết hợp sau: kh/l , l/b , ch/l , gi/n (VD: khéo léo, lông bông, chói lọi, gian nan, ...)

2) Tìm các cặp từ láy đồng nghĩa, trong đó có 1 từ có âm đâu là nh (VD: nhỡ - lỡ , nhài - lài , nhem nhuốc - lem luốc )

Giúp mình với!

@Trần Thị Hà My

@Thảo Phương

@Nguyễn Minh Huyền

Alex
20 tháng 12 2018 lúc 19:50

chẹp chẹp... bn tag vầy thì sao mà mấy bn đó vô đc :v

Bình luận (0)
$Mr.VôDanh$
7 tháng 3 2019 lúc 18:42

tÔn tập ngữ văn lớp 7taof lao

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Dương Nguyễn Hải

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN