Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 766
Điểm GP 33
Điểm SP 444

Người theo dõi (22)

Kiriyama Yui
Levi Ackamen
Tường Vi
châu á

Đang theo dõi (4)