Violympic toán 9

Lê Thị Thu Hà

cho hàm số: y=ax+b

a. xác định hàm số biết đồ thị của nó // với y=2x+3 và đi qua điểm a( 1;-2)

b) vẽ đồ thị hàm số, tính độ lớn góc a tạo bới đg thẳng trên với Ox

c) tìm tọa độ giao điểm của đg thẳng trên với đường thẳng y=-4x+3


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN